Hinnakiri ja tellimisankeet

Digiturvalisuse mängud on teaduspõhised digi-, info- ja meediapädevusi arendavad rolli- ja liikumismängud, mille keskmes on nende laste internetikogemused, kes konkreetses mängus osalevad. Mängude läbiviimiseks sobivad kõik ruumid ning ühtegi ekraani pole vaja. Rohkem infot.

Mängud lasteaias ja 1.-4. klassides

€55

Peateemad: küberkiusamine, valeinfo internetis, digiturvalisus

55€= 45 min mängusessioon ühe grupiga

Grupi suurus kuni 26 last

Mäng kestab 45 min

Grupikoolitus haridustöötajatele

€1000

Tartu Ülikooli täiendkoolitus annab ülevaate laste internetikasutusest ning praktilisi nippe ja vahendeid meediaõpetuse mängustamiseks lasteaias ning koolis.

Kokkuleppel tellijaga koolides üle Eesti

Väljastatav dokument: tunnistus.

Mängude tellimine on lihtne

+372 53448655

inger@lasteaeg.ee

Leia meid instagramist

Tänan meie kooli õpilaste digioskuste arendamise toetamise eest! Lapsed olid rõõmsameelsed ja koostööaltid. Õpetajate tagasiside on positiivne. Mängud, mida tehti olid põnevad, lapsi motiveerivad ja koostööle kutsuvad. Usun, et koolitus oli lastele kasulik ja tore vaheldus traditsioonilises õppetöös

Konguta Kooli juht Liina Tamm

Digiturvalisuse teemal arutlemine on tänapäeva laste jaoks väga vajalik. Koolitaja Inger sai lastega kiiresti kontakti, juhendamine oli lihtne ja eakohane. 4.b klassi õpilastel oli võimalus kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Teda kuulasid nii juhendaja kui kaasõpilased. Mängud olid õpetlikud ja võimaldasid palju liikumist.

Võru Kreutzwaldi Kooli õpetaja Eve Jurask

Kasu lastele

Kasu haridusasutusele