Mida lapsed internetis teevad?

Mängimine

GTA, Roblox, Minecraft, Counter-Strike

Suhtlemine

Discord, FB Messenger, Snapchat, WhatsApp

Meelelahutus

YouTube, TikTok, Instagram

TikTok

TikTok on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua, jagada ja vaadata lühivideoid.

Videod ja trendid: TikToki keskmes on lühivideod, kus kasutajad näitavad oma loomingulisust, järgivad trende või osalevad väljakutsetes.

Isikupära: platvorm võimaldab kasutajatel näidata oma oskusi ja isikupära lühivideote kaudu.

Koostöö: vaatajad saavad teiste videote alla jätta kommentaare, neid jagada ja meeldivaks märkida.

Personaalse sisu soovitamine (soovitusalgortim): TikToki algoritm näitab igale kasutajale just sellist sisu, mis sobib tema eelistustega.

Mida selle platvormi kasutamine arendab?

Loomingulisus ja eneseväljendus: kasutajad saavad eksperimenteerida erinevate videote, muusika ja trendidega.

Sotsiaalsed oskused: suhtlemine teiste kasutajatega, võimalus saada tagasisidet ja luua kogukond.

Digioskused: videote redigeerimine ja mõistmine, kuidas sotsiaalmeedia algoritmid toimivad.

Uued teadmised: TikTokis on palju hariduslikku sisu, mida edastatakse lõbusal ja kaasahaaraval viisil.

Millised on selle platvormi ohud?

Privaatsus: laste andmeid kogutakse ja jagatakse kolmandate osapooltega.

Sõltuvus: liigne kasutamine võib viia sotsiaalmeedia sõltuvuseni ja mõjutada lapse vaimset tervist.

Võõrastega suhtlemise oht: lapsed võivad saada täiskasvanutelt ebasobivaid sõnumeid või langeda pettuse ohvriks.

Sotsiaalne surve: pidev võrdlemine ja populaarsuse tagaajamine võib tekitada stressi ja mõjutada enesehinnangut.

TikTok on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua, jagada ja vaadata lühivideoid.

Videod ja trendid: TikToki keskmes on lühivideod, kus kasutajad näitavad oma loomingulisust, järgivad trende või osalevad väljakutsetes.

Isikupära: platvorm võimaldab kasutajatel näidata oma oskusi ja isikupära lühivideote kaudu.

Koostöö: vaatajad saavad teiste videote alla jätta kommentaare, neid jagada ja meeldivaks märkida.

Personaalse sisu soovitamine (soovitusalgortim): TikToki algoritm näitab igale kasutajale just sellist sisu, mis sobib tema eelistustega.
Snapchat on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua ja jagada lühiajalisi pilte ja videoid.

“Kaduvad” sõnumid: Snapchat'i peamine eripära ja funktsioon seisneb sõnumite saatmises, mis kaovad pärast vaatamist ja millele saab lisada erinevaid filtreid, mängulisi efekte ja tekste.

Sõprade ja perega suhtlemine: platvorm võimaldab kasutajatel suhelda lähedaste ja sõpradega privaatselt või rühmades.

Mängud ja uudised: kasutajad saavad mängida interaktiivseid mänge ja lugeda uudiseid Discover sektsioonis.

Snapchat

Snapchat on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel luua ja jagada lühiajalisi pilte ja videoid.

“Kaduvad” sõnumid: Snapchat’i peamine eripära ja funktsioon seisneb sõnumite saatmises, mis kaovad pärast vaatamist ja millele saab lisada erinevaid filtreid, mängulisi efekte ja tekste.

Sõprade ja perega suhtlemine: platvorm võimaldab kasutajatel suhelda lähedaste ja sõpradega privaatselt või rühmades.

Mängud ja uudised: kasutajad saavad mängida interaktiivseid mänge ja lugeda uudiseid Discover sektsioonis.

Mida see platvorm arendab?

Loovus ja eneseväljendus: lapsed saavad eksperimenteerida erinevate digitaalsete tööriistade ja visuaalsete efektidega.

Sotsiaalsed oskused: suhtlemine teiste kasutajatega võimaldab lastel arendada sotsiaalseid oskusi digitaalses keskkonnas.

Mänguline õppimine: lapsed saavad õppida ja avastada tehnoloogiat lõbusal viisil.

Millised on selle platvormi ohud?

Privaatsus: isikliku sisu jagamisel on alati risk, et see võib sattuda valedesse kätesse, isegi kui sõnumid on ajastatud kustuma.

Sõltuvus: pidev vajadus kontrollida uusi sõnumeid ja hoida end kursis sõprade tegevusega võib tekitada sõltuvust.

Võõrastega suhtlemise oht: nagu kõikidel sotsiaalmeediaplatvormidel, võib ka Snapchat’is laps sattuda suhtlema võõrastega.

Sotsiaalne surve: töödeldud pildid võivad luua ebarealistlikke ilustandardeid, mis võivad mõjutada laste enesehinnangut.

Discord

Discord on platvorm, mis võimaldab kasutajatel suhelda teksti, hääle ja video kaudu.

Suhtlus ja mäng: Discord võimaldab lastel suhelda sõpradega, osaleda virtuaalsetel mänguüritustel ja korraldada grupivestlusi.

Hääl- ja videokõned: lapsed saavad suhelda reaalajas, kasutades hääl- ja videokõne funktsioone.

Mida see platvorm arendab?

Suhtlemine digiplatvormidel: lapsed õpivad, kuidas digitaalses keskkonnas teksti, hääle ja video kaudu suhelda.

Netikett: Discord võib aidata lastel õppida, kuidas käituda ja suhelda teistega internetis, arendades empaatiat ja sotsiaalseid oskusi.

Kuulamis- ja jutustamisoskus: aktiivne osalemine häälvestlustes arendab kuulamis- ja jutustamisoskusi.

Millised on selle platvormi ohud?

Sobimatu sisu: ilma järelevalveta võivad lapsed kogemata liituda rühmadega, kus levitatakse nende eale sobimatut sisu.

Privaatsus: lapsed võivad jagada isiklikku teavet, mis võib olla kättesaadav võõrastele.

Küberkiusamine: anonüümsuseks jäämise võimalus ja suur kasutajaskond tähendab, et Discordis võib esineda küberkiusamist.

Võõrastega suhtlemise risk: Kuigi platvorm võib pakkuda toetavat kogukonda, võivad lapsed kokku puutuda võõraste inimestega, kes võivad neile halba teha.

Discord on platvorm, mis võimaldab kasutajatel suhelda teksti, hääle ja video kaudu.

Suhtlus ja mäng: Discord võimaldab lastel suhelda sõpradega, osaleda virtuaalsetel mänguüritustel ja korraldada grupivestlusi.

Hääl- ja videokõned: lapsed saavad suhelda reaalajas, kasutades hääl- ja videokõne funktsioone.
Instagram on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel jagada fotosid ja videoid, jälgida sõpru ja kuulsuseid.

Fotode ja videote jagamine: lapsed saavad postitada pilte ja videoid oma elust, hobidest või huvidest ning jagada neid sõprade ja perekonnaga.

Huvidele vastav sisu: lapsed leiavad personaliseeritud soovitusalgoritmi abil oma huvidele vastavaid fotosid ja videoid.

Instagram

Instagram on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab kasutajatel jagada fotosid ja videoid, jälgida sõpru ja kuulsuseid.

Fotode ja videote jagamine: lapsed saavad postitada pilte ja videoid oma elust, hobidest või huvidest ning jagada neid sõprade ja perekonnaga.

Huvidele vastav sisu: lapsed leiavad personaliseeritud soovitusalgoritmi abil oma huvidele vastavaid fotosid ja videoid.

Mida see platvorm arendab?

Hariduslik sisu: lapsed saavad jälgida kontosid, mis jagavad teadmisi, õpetlikke videoid ja inspireerivaid lugusid erinevatest eluvaldkondadest, aidates laiendada nende silmaringi.

Sotsiaalsed oskused: suhtlemine eakaaslaste ja perekonnaga aitab lastel arendada sotsiaalseid oskusi, sealhulgas tagasiside andmist ja vastuvõtmist.

Millised on selle platvormi ohud?

Privaatsus: lapsed võivad tahtlikult või kogemata jagada isiklikku infot võõrastele inimestele.

Sotsiaalne surve ja enesehinnang: nähes pidevalt teiste “täiuslikke” pilte, võivad lapsed tunda survet vastata selgelt ebareaalsetele ootustele.

Sõltuvus: liigne Instagrami kasutamine võib põhjustada sõltuvust.

Küberkiusamine ja negatiivne käitumine: anonüümsus ja suur kasutajaskond teevad kiusamise ja negatiivsete kommentaaride jätmise lihtsamaks.

Grand Theft Auto (GTA)

Grand Theft Auto (GTA) on videomängude seeria, mis on tuntud avatud maailma, keeruka süžee ja täiskasvanutele mõeldud sisu poolest. Mängud võimaldavad mängijatel vabalt uurida avaraid linnakeskkondi, täita missioone, kasutada erinevaid sõidukeid ja osaleda mitmesugustes seadusevastastes tegevustes.

Avatud maailm: GTA-s saavad mängijad uurida laia, detailset keskkonda ja valida, kuidas nad soovivad mängus aega veeta.

Missioonid ja lugu: mäng pakub haaravat lugu, mis on jaotatud erinevateks missioonideks, võimaldades mängijatel sukelduda kuritegelikku maailma.

Reaalse elu simulatsioon: mängijad peavad arvestama tegelike füüsikaseaduste, sõiduoskuste ja ellujäämisstrateegiatega.

Mida see mäng võib arendada?

Otsuste tegemine ja probleemide lahendamine: mängijad peavad missioonide tegemisel langetama strateegilisi otsuseid.

Koordinatsioon ja reaktsioonikiirus: auto juhtimine, tulistamine ja keerukad mänguelemendid nõuavad head käe-silma koordinatsiooni ja kiireid reaktsioone.

Planeerimine ja ressursside haldamine: mõnes mängus peavad mängijad haldama rahalisi vahendeid ja kinnisvara.

Millised on selle mängu ohud?

Vägivald ja täiskasvanute sisu: GTA sisaldab vägivalda, kriminaalset käitumist, seksuaalset sisu ja narkootikumide kasutamist.

Sõltuvus: liigne mängimine võib põhjustada sõltuvust

Ebasobiv käitumine ja negatiivsed eeskujud: mäng kujutab ja soosib seadusevastast käitumist.

Grand Theft Auto (GTA) on videomängude seeria, mis on tuntud avatud maailma, keeruka süžee ja täiskasvanutele mõeldud sisu poolest. Mängud võimaldavad mängijatel vabalt uurida avaraid linnakeskkondi, täita missioone, kasutada erinevaid sõidukeid ja osaleda mitmesugustes seadusevastastes tegevustes.

Avatud maailm: GTA-s saavad mängijad uurida laia, detailset keskkonda ja valida, kuidas nad soovivad mängus aega veeta.

Missioonid ja lugu: mäng pakub haaravat lugu, mis on jaotatud erinevateks missioonideks, võimaldades mängijatel sukelduda kuritegelikku maailma.

Reaalse elu simulatsioon: mängijad peavad arvestama tegelike füüsikaseaduste, sõiduoskuste ja ellujäämisstrateegiatega.
Roblox on platvorm, mis pakub mängulist sisu erinevates žanrites. Mänge saavad luua ka kasutajad ise.

Mitmekesine sisu: Robloxis on lugematul hulgal erinevaid mänge.

Sotsiaalne suhtlus: Robloxis saab suhelda jututubades, luua sõprade nimekirju ja virtuaalseid üritusi.

Isikupära: kasutajad saavad oma avatare muuta. Selleks peab ostma mängusiseseid esemeid.

Roblox

Roblox on platvorm, mis pakub mängulist sisu erinevates žanrites. Mänge saavad luua ka kasutajad ise.

Mitmekesine sisu: Robloxis on lugematul hulgal erinevaid mänge.

Sotsiaalne suhtlus: Robloxis saab suhelda jututubades, luua sõprade nimekirju ja virtuaalseid üritusi.

Isikupära: kasutajad saavad oma avatare muuta. Selleks peab ostma mängusiseseid esemeid.

Mida see mäng arendab?

Loovus ja programmeerimine: lapsed saavad õppida programmeerimist ja arendada loovust.

Probleemide lahendamine: mängude loomisel või nende mängimisel arendavad lapsed kriitilise mõtlemise ja strateegilise planeerimise oskust.

Sotsiaalsed oskused: Roblox julgustab teistega kooostööd tegema ja suhtlema.

Majanduslik mõtlemine: Robloxi virtuaalne majandus, mis põhineb virtuaalsel rahal (Robuxid) õpetab lastele säästmist, investeerimist ja kauplemist.

Millised on selle mängu ohud?

Sõltuvus: nagu kõigi online-mängude puhul, võib liigne mängimine põhjustada sõltuvuskäitumist.

Ebasobiv sisu: kuigi Roblox püüab ebasobivat sisu filtreerida, võivad mõned mängud sisaldada ebasobivat sisu.

Kulutused: lapse mängusiseseid ostusid, eriti Robuxi kulutamist, võib olla raske jälgida ja kontrollida.

Võõrastega suhtlemine: lastel on võimalus suhelda võõraste inimestega.

Küberkiusamine: Robloxis, nagu ka teistes online-keskkondades, võib esineda küberkiusamist ja ebasõbralikku käitumist.

Minecraft

Minecraft on populaarne kolmemõõtmeline avatud maailmaga mäng, kus mängijad saavad ehitada, uurida, kaevandada ja koostööd teha.

Ehitamine ja loovus: mängijad saavad ehitada hooneid, tööriistu ja muid esemeid.

Avastamine: Minecrafti maailm on praktiliselt lõpmatu ning sisaldab palju erinevaid maastikke, koopasüsteeme, külasid ja palju muud.

Ellujäämisrežiim: Mängijatel tuleb leida toitu, varju ja kaitsta end vaenlaste eest.

Koostöö: Mängijad saavad teiste lastega meeskonnad moodustada, et ehitada suuremaid projekte või kaitsta end koos vaenlaste eest.

Mida see mäng arendab?

Hariduslik sisu: Minecrafti kasutatakse tihti probleemide lahendamise, ressursside haldamise ja geomeetria õpetamiseks.

Probleemide lahendamine: Ehitusprojektide kavandamine ja elluviimine, samuti ellujäämisrežiimis toimetulek arendab probleemide lahendamise oskust.

Sotsiaalsed oskused ja koostöö: multiplayer režiimis mängides õpivad lapsed koostööd ja suhtlemist teiste mängijatega.

Matemaatiline mõtlemine: mängijad peavad arvestama ressurssidega, planeerima ehitisi ja arvestama kaugusi.

Millised on selle mängu ohud?

Sõltuvus: liigne mängimine võib muutuda sõltuvuseks ja mõjutada lapse igapäevaelu.

Hirmutav sisu: mõne maailma vaenlased ja olendid võivad nooremaid lapsi hirmutada.

Kulutused: mängusisesed ostud ja laiendused võivad kaasa tuua ootamatuid kulusid.

Võõrastega suhtlemine: kuigi mäng on suunatud lastele, võivad nad avatud serverites sattuda suhtlema võõraste täiskasvanutega.

Küberkiusamine: nagu kõikides online-mängudes, võib esineda ka küberkiusamist ja toksilist käitumist.

Minecraft on populaarne kolmemõõtmeline avatud maailmaga mäng, kus mängijad saavad ehitada, uurida, kaevandada ja koostööd teha.

Ehitamine ja loovus: mängijad saavad ehitada hooneid, tööriistu ja muid esemeid.

Avastamine: Minecrafti maailm on praktiliselt lõpmatu ning sisaldab palju erinevaid maastikke, koopasüsteeme, külasid ja palju muud.

Ellujäämisrežiim: Mängijatel tuleb leida toitu, varju ja kaitsta end vaenlaste eest.

Koostöö: Mängijad saavad teiste lastega meeskonnad moodustada, et ehitada suuremaid projekte või kaitsta end koos vaenlaste eest.
Counter-Strike on võistluslik meeskonnatööl põhinev esimese isiku tulistamismäng, kus mängijad jagunevad kaheks meeskonnaks: terroristideks ja terrorismivastaseks üksuseks.

Mängul on üheksa mänguviisi, millest kõige tavalisemates peavad terroristid pomme paigaldama, samal ajal kui terrorismivastased üksused üritavad neid takistada ja pantvange päästa.

Meeskonnatöö: mäng nõuab tihedat koostööd meeskonnaliikmete vahel strateegiate kavandamisel ja elluviimisel.

Kaardid ja stsenaariumid: mängus on mitmesuguseid kaarte (mänguvälju), milles liikumiseks peab kasutama erinevaid taktikaid.

Mängija areng ja varustus: mängijad saavad teenida virtuaalset raha, mida kasutatakse parema varustuse ja relvade ostmiseks.

Mängitakse koos teistega reaalajas: sageli suheldakse mängu ajal jututoas või kõnes.

Põnevus ja konkurents: laste jaoks on mängu kiire tempo ja võistlusmoment põnevad.

Counter-Strike

Counter-Strike on võistluslik meeskonnatööl põhinev esimese isiku tulistamismäng, kus mängijad jagunevad kaheks meeskonnaks: terroristideks ja terrorismivastaseks üksuseks.

Mängul on üheksa mänguviisi, millest kõige tavalisemates peavad terroristid pomme paigaldama, samal ajal kui terrorismivastased üksused üritavad neid takistada ja pantvange päästa.

Meeskonnatöö: mäng nõuab tihedat koostööd meeskonnaliikmete vahel strateegiate kavandamisel ja elluviimisel.

Kaardid ja stsenaariumid: mängus on mitmesuguseid kaarte (mänguvälju), milles liikumiseks peab kasutama erinevaid taktikaid.

Mängija areng ja varustus: mängijad saavad teenida virtuaalset raha, mida kasutatakse parema varustuse ja relvade ostmiseks.

Mängitakse koos teistega reaalajas: sageli suheldakse mängu ajal jututoas või kõnes.

Põnevus ja konkurents: laste jaoks on mängu kiire tempo ja võistlusmoment põnevad.

Võidurõõm: mängus edasi arenemine ja oskuste parandamine pakub saavutustunnet.

Mida see mäng lapses arendab?

Otsuste tegemine ja probleemide lahendamine: mängijad peavad kiiresti otsuseid langetama ja probleeme lahendama.

Koordinatsioon ja reaktsioonikiirus: mäng arendab käe-silma koordinatsiooni ja reaktsioonikiirust.

Meeskonnatöö ja suhtlemine: mäng õpetab meeskonnatöö tähtsust ja võib aidata arendada suhtlusoskusi strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

Millised on selle mängu ohud?

Vägivald ja traumeeriv sisu: “Counter-Strike” sisaldab tulistamist ja virtuaalset vägivalda, mis võib olla häiriv või traumeeriv.

Sõltuvus: liigne mängimine võib kaasa tuua sõltuvuskäitumise ja mõjutada lapse sotsiaalsust või näiteks koolielu.

Võõrastega suhtlemise oht: online-mängudes on risk kokku puutuda ebasobiva käitumisega või küberkiusamisega teiste mängijate poolt.

Ebasobiv sisu: lapsed võivad kokku puutuda ebasobiva keelekasutuse ja mängijate-vahelise toksilise suhtlusega.

Kontakt

+372 53448655

inger@lasteaeg.ee

Leia meid instagramist