Olen üheksa aasta pikkuse lastega töötamise kogemusega kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialist. Õpetan liikumis- ja rollimängude kaudu 5-10-aastastele lastele internetis turvaliselt toimetama ja Tartu Ülikoolis meediaõpetuse mängustamist nii formaalse kui mitteformaalse õppe spetsialistidele (õpetajad, noorsootöötajad, raamatukoguhoidjad jt).

Huvi laste meediaõpetuse valdkonna vastu sai alguse 2015. aastal, mil minu kolmest lapsest vanim oli vaid 2-aastane. Panin tähele, et YouTube’i algoritm juhatab lapse pidevalt sellistele videotele, mida mina talle iialgi ise ei näitaks. Hakkasin uurima, kuidas meediasisu väikelapse arengut mõjutab. Sellest kujunes minu TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe lõputöö.

Õpingute ajal töötasin mängujuhina. Viisin erinevates kostüümides läbi rohkem kui tuhat laste pidu. Lisaks käisin koolides 7.-12. klassi õpilastele karjääriinfo spetsialistina tööelu tutvustavaid töötube tegemas, mille käigus õppisin mänguliste tegevuste kaudu haridusliku sisu edastamist. Seejärel andsin kolm aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja õppekava õpilastele laste vaba aja sisustamise ainet.

2022. aasta sügiseks olin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant, aga ka ema kolmele lapsele, kes olid koroonapiirangute ning koduõppe tõttu rohkem ekraanide ees kui kunagi varem. See taassütitas minus suure huvi laste meedia- ja digipädevuste arendamise valdkonna vastu. Kuna nägin, et Eestis sisuliselt puudub nooremale eagrupile suunatud meediaharidus, oli selge, et sellest saab minu missioon.

Niisiis lõin ettevõtte Laste Aeg OÜ ja asusin magistriõpingute lõputööna digiturvalisuse mänge looma ja katsetama. Digi- ja meediapädevusi arendavates mängudes osales õppeaasta lõpuks rohkem kui 3000 last kaheksast Eesti maakonnast. 2023/2024 õppeaastaks on minu meeskond suurenenud, lisandunud on koolitused täiskasvanutele ja õppejõu töö Tartu Ülikoolis.

Hariduskäik

2023 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, magistriõpe cum laude
Lõputöö „5- kuni 10-aastaste laste meedia- ja digipädevuste arendamine: K-internetiriskile keskenduvad mängud“

2017 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, bakalaureuseõpe
Lõputöö „Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: Tartu linna sõimerühmade õpetajate hinnangud“

Kontakt: inger.klesment@gmail.com, 53448655

Inger Klesment

Olen 2023. aasta parima meediapädevuse õpetaja eritunnustuse pälvinud meediapädevuse spetsialist, koolitaja ja õppejõud. Õpetan liikumis- ja rollimängude kaudu 5-10-aastastele lastele internetis turvaliselt toimetama ja Tartu Ülikoolis meediaõpetuse mängustamist nii formaalse kui mitteformaalse õppe spetsialistidele.

Huvi laste meediaõpetuse valdkonna vastu sai alguse 2015. aastal, mil minu kolmest lapsest vanim oli vaid 2-aastane. Panin tähele, et YouTube’i algoritm juhatab lapse pidevalt sellistele videotele, mida mina talle iialgi ise ei näitaks. Hakkasin uurima, kuidas meediasisu väikelapse arengut mõjutab. Sellest kujunes minu TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureuseõppe lõputöö.

Õpingute ajal töötasin mängujuhina. Viisin erinevates kostüümides läbi rohkem kui tuhat laste pidu. Lisaks käisin koolides 7.-12. klassi õpilastele karjääriinfo spetsialistina tööelu tutvustavaid töötube tegemas, mille käigus õppisin mänguliste tegevuste kaudu haridusliku sisu edastamist. Seejärel andsin kolm aastat Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lapsehoidja õppekava õpilastele laste vaba aja sisustamise ainet.

2022. aasta sügiseks olin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant, aga ka ema kolmele lapsele, kes olid koroonapiirangute ning koduõppe tõttu rohkem ekraanide ees kui kunagi varem. See taassütitas minus suure huvi laste meedia- ja digipädevuste arendamise valdkonna vastu. Kuna nägin, et Eestis sisuliselt puudub nooremale eagrupile suunatud meediaharidus, oli selge, et sellest saab minu missioon.

Niisiis lõin ettevõtte Laste Aeg OÜ ja asusin magistriõpingute lõputööna digiturvalisuse mänge looma ja katsetama. Digi- ja meediapädevusi arendavates mängudes osales õppeaasta lõpuks rohkem kui 3000 last kaheksast Eesti maakonnast. 2023/2024 õppeaastaks on minu meeskond suurenenud, lisandunud on koolitused täiskasvanutele ja õppejõu töö Tartu Ülikoolis.

Hariduskäik

2023 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, magistriõpe cum laude
Lõputöö „5- kuni 10-aastaste laste meedia- ja digipädevuste arendamine: K-internetiriskile keskenduvad mängud

2017 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, bakalaureuseõpe
Lõputöö „Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: Tartu linna sõimerühmade õpetajate hinnangud

Kontakt: inger.klesment@gmail.com, 53448655

Tunnustus

2023. aasta parima meediapädevuse õpetaja eritunnustus HTM-i poolt.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Värske Tegu 2023 laureaat magistriastme individuaalarvestuses.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Värske Tegu 2023 laureaat magistriastme individuaalarvestuses.

Haridus- ja Noorteameti noori ja noortevaldkonda uurivatele magistrantidele suunatud stipendiumikonkursi„Uuri Noorte Heaks“ stipendiaat.

Haridus- ja Noorteameti noori ja noortevaldkonda uurivatele magistrantidele suunatud stipendiumikonkursi„Uuri Noorte Heaks“ stipendiaat.