Inger Klesment

Õpetan liikumis- ja rollimängude kaudu 5-10-aastastele lastele internetis turvaliselt toimetama. Digiturvalisuse mängude välja mõtlemise ning lasteaedades ja koolides ligi 10 000 lapsega läbiviimise eest on mind tunnustatud nii Tartu Ülikooli, Haridus- ja Noorteameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kui auhinnatud Euroopa ajakirjanduse ja meediapädevuse festivalil Voices. See on heaks indikatsiooniks, et lastega digiturvalisuse teemadest läbi mängude rääkimine on vajalik ja mängud tõepoolest toimivad.

Lisaks õpetan Tartu Ülikoolis nii tulevastele kui juba töötavatele õpetajatele ja noorsootöötajatele meediaõpetuse mängustamist ning töötan TÜ poolt juhitud teadusprojektis Balti Infohäirete Sekkekeskus (BECID) kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialistina.

Hariduskäik

2023 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, magistriõpe cum laude
Lõputöö „5- kuni 10-aastaste laste meedia- ja digipädevuste arendamine: K-internetiriskile keskenduvad mängud“

2017 – Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon, bakalaureuseõpe
Lõputöö „Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: Tartu linna sõimerühmade õpetajate hinnangud

Kontakt: inger.klesment@gmail.com, 53448655

2024

Pälvisin Euroopa ajakirjanduse ja meediapädevuse festivalil Voices auhinna digitaalse vanemluse kategoorias, milles hinnati loomingulisi algatusi laste ja vanemate meediapädevuste edendamise alal.

2023

2023. aasta parima meediapädevuse õpetaja eritunnustus HTM-i poolt.

2023

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Värske Tegu 2023 laureaat magistriastme individuaalarvestuses.

2023

Haridus- ja Noorteameti noori ja noortevaldkonda uurivatele magistrantidele suunatud stipendiumikonkursi„Uuri Noorte Heaks“ stipendiaat.